Nuostatai ir sąlygos
Šiame dokumente aprašomi nuostatai ir sąlygos, reglamentuojančios produktų ir (arba) paslaugų (toliau - Paslaugos), kurias siūlo ABCMobile OÜ, įmonė, įsteigta pagal Estijos įstatymus, registracijos numeris 14710834 ir registruota adresu Harju maakond, Talinas, Peterburi tee 71-318, 11415, Estija, ir svetainės vartotojas.
Naudodamasis Paslaugomis ir (arba) įdiegdamas bet kurį ABC Mobile produktą, vartotojas patvirtina, kad yra vyresnis nei 18 metų, ir sutinka, kad yra teisiškai saistomas šių nuostatų ir sąlygų bei mūsų privatumo politikos.
Jei turite komentarų ar užklausų, siųskite el. laišką adresu [email protected]
Bendri nuostatai
Paslauga neatsako ir negarantuoja informacijos tikslumo, aktualumo ar kokybės ir turėtų būti naudojama tik pramoginiais tikslais. Paslauga neprisiima ir yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės bet kuriam asmeniui ar subjektui už bet kokius nuostolius ar žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, fizinę, psichinę, ypatingą ar netiesioginę), padarytą dėl bet kokios informacijos ir (arba) bet kokių pasiūlymų ir patarimų, suteiktų jums per šią paslaugą arba dėl to, kad naudojatės šia paslauga, neatsižvelgiant į tai, ar tai įvyko dėl aplaidumo, nelaimingo atsitikimo, ar dėl kokių nors kitų priežasčių. Prieš imdamiesi naudotis pateiktais sveikatos ir (arba) medicininius patarimus, turėtų pasitarti su licencijuotu gydytoju.
Padidintas tarifas
Norėdami naudotis šiomis paslaugomis, turite būti sąskaitos mokėtojas arba turėti sąskaitos mokėtojo leidimą skambinti. Skambučiai mūsų Paslaugai iš Lietuvos kainuoja 2,90 € už minutę, 5 € už skambutį plius jūsų telefono bendrovės prieigos mokestis. Maksimali skambučio trukmė 120 minučių. Skambučiai įrašomi, tik pramogoms, nuo 18 metų ir vyresniems.
Atsakomybės apribojimas, autorių teisės ir kitos sąlygos
Visiems produktams ir paslaugoms taikoma autorių teisių apsauga ir jie neturėtų būti jokiu būdu kopijuojami, bendrinami, redaguojami, modifikuojami ar kitaip platinami.
ABC Mobile OÜ pasilieka teisę laikinai arba visam laikui pakeisti arba nutraukti jums teikiamas paslaugas, jei:
- netinkamai naudojote mūsų paslaugas;
- piktnaudžiavote įmonės darbuotojais ar skaitytojais;
- sukčiavote.
ABCMobile OÜ pasilieka teisę modifikuoti ar pakeisti bet kuriuos produktus ar paslaugas, reikalingus norint patobulinti Paslaugą. Mes rekomenduojame reguliariai tikrinti svetainę, ar nėra siūlomų paslaugų atnaujinimų.
Šioje svetainėje gali būti nuorodų, už kurias atsakingos trečiosios šalys ir kurios nėra susietos su ABCMobile OÜ.
Už tose svetainėse rodomą turinį ABCMobile OÜ neatsakinga ir mes nepritariame šių svetainių ar paslaugų veiklai.
Jūs sutinkate visiškai kompensuoti ir prisiimti atsakomybę ABCMobile OÜ, jų tarnautojams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir paslaugų teikėjams, už visas išlaidas, nuostolius, žalą, pretenzijas ir įsipareigojimus, kurie gali iškilti dėl jūsų naudojimosi ABCMobile svetaine ar dalyvavimo paslaugoje.
Reglamentuojantys teisės aktai
Šiems nuostatams ir sąlygoms taikoma Lietuvos valstybės teisė aktai, o jūs ir ABCMobile OÜ sutinkate paklusti išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.